Facebook chat

Tôi mua Toyota Vios, cả họ dèm pha!