Facebook chat

Toyota Việt Nam nói gì về đợt triệu hồi xe lớn nhất trong lịch sử?